Strat suport. Pregatirea stratului suport – Fundamentul unei pardoseli durabile!

Stratul suport – definitii si cat de importantă este pregătirea stratului suport pentru o pardoseală durabilă?

Vă invităm ca prin infomațiile următoare să fiți introduși puțin în lumea noastră, o lume a experienței îndelungate în domeniul industrial, în domeniul pardoselilor industriale de toate tipurile si pregatirii de strat suport.
Atunci când apelăm la o firmă care să se ocupe de pardoselile industriale, întotdeauna trebuie să fim atenți la felul în care este prioritizată această activitate, de pregătire a stratului suport, activitate care reprezintă fără exagerare unul dintre fundamentele unei pardoseli durabile. Am reușit să ne facem cunoscuți la nivel național tocmai pentru grija și deosebita atenție pe care o acordăm acestui aspect!

Informatia inainte de orice! Un strat suport se realizeaza dupa o informare buna in prealabil!

Informațiile cuprinse în acest articol sunt specifice aplicării rășinilor epoxidice și poliuretanice pe suprafețe de ciment orizontale (pardoseli). Pe piață exista o multitudine de formulări de rășini pentru pardoseli. În alegerea corectă a tipului de rășină este important să se țină cont în primul rând de condițiile mediului la care va fi supusă pardoseala: condițiile de trafic, rezistențele la agresivitatea mecanică externă, temperatura la care va fi supusă suprafața, dacă suprafața va trebui să reziste la agenți chimici precum acizi, produse petroliere etc., culoarea pe care o dorim și, nu în ultimul rând, aspectul (lucios, texturat) etc. Pentru diferite proiecte se vor utiliza produse diferite. După ce știm ce tip de pardoseală dorim să aplicăm, este foarte important să luăm în considerare tipul de substrat pe care dorim să aplicăm.

În acest videoclip vă puteți face o idee despre ce vorbim cand ne referim la un strat suport si pregatirea acestuia: 

Strat suport – Tipul de rășină folosit pentru straturile suport

Sistemele de rășini epoxidice fără solvent sunt cele mai utilizate pentru spațiile comerciale și industriale, deoarece conferă durabilitate și rezistențe bune, com­parativ cu vopsitoriile epoxidice, pe care noi nu le recomandăm decât pentru uzul casnic. Cele fără solvent presupun, ce-i drept, costuri mai mari per metru pătrat și sunt aplicate în general de firme specializate, deoarece se pot aplica la grosimi consistente (1-5 mm), față de cele cu solvent a căror grosime este de aproximativ 200 µm. Pentru spații în care avem temperaturi extreme (frigidere in­dustriale, de exemplu) sau impacturi – precum cele din fabrici, pentru fabricile din alimentația publică, unități de service auto sau zone ce trebuie să reziste la acizi/produse chimice, tipurile de rășini reco­mandate sunt cele de tip beton poliuretanic.

Cum obtinem rezultate optime?

Pentru obținerea rezultatelor optime, când aplicăm astfel de produse, pre­gătirea suprafeței de beton joacă un rol foarte important. Betonul este un ames­tec de ciment Portland, nisip, pietriș și apă. Betoanele necesită pregătiri foarte diferite înainte aplicării rășinilor pentru sisteme de pardoseală.

Acestea pot fi aplicate recent sau cu mult timp în urmă, pot fi murdare, cu crăpături sau sfărâmicioase. O altă situație ce va fi tra­tată diferit este atunci când par­do­seala are aplicată o rășină veche.

În acest caz, trebuie să ne asigurăm că suprafața este curată și nu avem zone în care rășina veche nu prezintă aderență la beton. Este obligatoriu ca pentru toate cazurile pregătirea suprafeței înainte de apli­carea rășinii să se facă mecanizat.

Metode optime pentru pregatirea stratului suport

Metodele recomandate de pregătire a suprafeței sunt:

– Scarificare – se utilizează în general când se dorește obținerea unei su­pra­fețe cu o textură foarte deschisă pentru aplicarea sistemelor de pardoseli cu grosime mai mare de 5 mm sau pentru corectarea diferențelor de nivel, situație în care se impune șlefuirea cu discuri diamantate după finalizarea scarificării.

-Sablarea – este metoda reco­mandată pentru obținerea unui strat suport adecvat pentru aplicarea oricărui tip de rășină epoxidică, poliuretanică sau de beton poliuretanic, deoarece se obține o suprafață cu textură deschisă – minim CSP 5, astfel încât aderența la suport este optimă.

– Șlefuire – se recomandă doar pentru sisteme de pardoseli epoxidice, pentru marginile unde sablarea sau scarificarea nu se pot realiza. În funcție de duritatea betonului, se aleg seturile de discuri dia­mantate corespunzătoare, astfel încât în urma procesului de șlefuire să ob­ținem o suprafață texturată deschisă, fără zone netede.

Strat suport industrie: Aplicarea rășinilor epoxidice de pardoseală pe beton nou aplicat

În acest caz, se recomandă să se aștepte aproximativ 30 de zile pentru ca acesta să fie uscat (în cazul betoanelor de grosimi foarte mari, timpul de uscare poate fi chiar mai lung). Pentru a testa dacă un beton nou este uscat suficient, eventual dacă există apă în beton, se verifică folosind umidometrul (metoda Tramex).

În lipsa acestuia, se poate proceda astfel: se pune o bucată de folie de plastic (sau alt material plastic transparent), cu dimensiunea de circa 1m x 1m, pe suprafața betonului, pentru 24 de ore; dacă betonul nu este uscat suficient în zona foliei de plastic, vaporii de apă ce părăsesc betonul vor fi „prinși” sub aceasta, astfel încat betonul se va închide la culoare în acea zonă; această operațiune se va repeta la aproximativ 3-5 zile, până când nu se va mai sesiza nici o diferență de culoare între zona acoperită cu folia de plastic și restul suprafeței.

Testarea stratului suport

Notă: dacă după câteva săp­tă­mâni, la o nouă testare, sub folia de plastic nu se observă nici o evoluție (zona tot se înnegrește), acest lucru poate fi cauzat de infiltrațiile de apă de sub placa de beton. Dacă supra­fața de beton este în condiții bune (fără crăpături, zone sfărâmicioase, urme de ulei etc.), trebuie totuși continuată pregătirea acestuia, pentru a obține o aderență foarte bună a sistemului epoxidic.

Strat suport si Profile ale suprafeței (CSP)

În cele mai multe cazuri, pe su­prafețele noi de beton se poate observa un reziduu alb numit „lapte de ciment”. Fenomenul se numește „eflorescența betonului” și acest reziduu trebuie înde­păr­tat înainte de a aplica rășina epo­­­­­­xidică pentru pardoseală. Eflo­res­cența constă în acumulări de diferite să­ruri (de calciu, sodiu, potasiu, mag­neziu, cloruri și sulfați), care se ridică la suprafața betonului în timpul uscării acestuia.

Acumulările mari pot fi înde­părtate prin periere, iar acumulările reziduale prin spălare cu apă curată. În cazul betoanelor vechi, unde aceste acumulări de săruri au dus la formarea de carbonat de calciu sau magneziu (săruri care nu mai sunt solubile în apă), îndepărtarea acestora necesită utilizarea de agenți de curățare sau acizi.

Betoane vopsite

Un nou strat de rășină poate fi aplicat peste cel deja existent doar dacă acesta din urmă este în bună măsură aderent la beton. În situația respectivă, pregătirea betonului constă în înde­păr­tarea rășinii de pe zonele cu aderența slabă – un răzuitor specializat pentru aceste operațiuni poate fi utilizat pentru suprafețe mici. Peste stratul de rășină cu aderență bună se poate aplica fără probleme următorul strat.

Alte situații:

În situația în care trebuie aplicat un strat de rășină epoxidică peste rășină poliuretanică veche, aceasta trebuie înde­­părtată prin metode mecanice pre­cum șlefuirea cu discuri diamantate speciale înainte de aplicarea noului strat.

Dacă suprafata este contaminată cu ulei, va fi tratată cu un degresant cores­punzător, urmat de spălare cu apă curată. Nicio rășină nu va adera pe su­pra­fețe pe care există ulei, grăsimi sau alte produse uleioase. În cazul supra­fe­țelor acoperite cu rășină lucioasă, acestea vor fi șlefuite, pentru a obține ru­gozitatea necesară unei aderențe bune a stratului următor. Rășina veche cu aderență slabă sau unde aceasta este deja desprinsă de beton va fi înde­părtată utilizând poli­zoare sau scarificatoare.

Deși în toate tehnicile de pre­gă­tire a suprafețelor descrise mai sus se folosesc echipamente  co­nec­tate la aspiratoare indus­­triale, după finalizarea acestor etape este obli­gatorie aspirarea întregii su­pra­fețe pentru înde­părtarea pra­fului și a resturilor rămase.

Curățarea și aspirarea suprafeței, eliminarea prafului și pulberii fine care colmatează porii și închid capilaritățile suportului sunt ultimele secvențe în pregătirea de suprafață, dar și un factor important în eliminarea posibilităților de slăbire a aderenței și apariția delaminării.

Aplicarea rășinilor epoxidice

Dacă suprafața betonului a fost   pre­gătită corespunzător (curățată, de­­­gresată, decapată), mai există doi fac­tori ce trebuie luați în considerare în timpul aplicării rășinii epoxidice: tem­peratura și umi­di­tatea mediului care pot afecta rezultatul aplicării. În general, rășinile epoxidice pentru pardoseli trebuie aplicate la temperaturi cuprinse între 15ºC și 30ºC. Cel mai important factor care va fi verificat este umidatea stra­tului suport, care nu trebuie să depășească 4%.

Umiditatea la stratul suport

Umiditatea relativă a aerului nu tre­buie să fie mai mare de 80 % (apli­carea la valori mici este benefică).

Dacă temperatura și umiditatea sunt în domeniul recomandat, se trece la ames­tecarea componentelor rășinii și apli­carea acesteia. Aplicarea se va realiza în conformitate cu recomandările pro­du­­cătorului de rășină.

Echipamentele necesare

Pentru aplicarea de pardoseli din rășini sintetice, este obligatoriu un mi­nim de echipamente:

– Sablatoare (1-3 bucăți) – în medie, se pot pregăti cu un singur sablator apro­ximativ 400-500 mp, în funcție de puterea și lățimea de sablare.

– Aspiratoare industriale cu un debit de aer aspirat de minim 400 mc /oră, pentru conectarea la echipamente.

– Mașini de șlefuit cu discuri dia­mantate (de preferat cu 3 discuri planetare – cele cu un singur disc sunt foarte agresive și suprafața rezultată o să pre­zinte diferențe de nivel); mașinile de șlefuit cu un singur disc se folosesc în ge­neral pentru degroșări înainte de șlefuirea finală.

– Scarificatoare cu tambur rotativ și discuri diamantate, pentru corectarea diferențelor de nivel sau pentru obținere o suprafață foarte rugoasă – sunt potrivite la aplicarea sistemelor de pardoseli cu grosimi mai mari de 5 mm.

– Mașini de șlefuit de mână, cu sistem de captare a prafului, pentru zonele de margine sau greu accesibile, cum ar fi marginilor sifoanelor și a rigolelor.

– Mașini de frezat caneluri pentru retăierea rosturilor sau pentru tăierea șanțurilor de ancorare (la sistemele de beton poliuretanic).

-Elicoptere de finisat cu palete din teflon sau metal, acționate electric de la acumulator – pentru sistemele mai complexe care necesită și aplicarea de mortare epoxidice sau sisteme de pardoseli cu nisip cuarțos colorat.

Contactați unul dintre experții noștri pentru a afla mai multe despre sistemele de pardoseli pe care le putem aplica sau pentru a pro­grama o evaluare și ela­bo­rarea unei soluții tehnice la fața locului. Soluțiile tehnice oferite de Elite Surface Systems sunt complet perso­nalizabile, pentru a se potrivi nevoilor tale unice!

Pentru mai multe intrebari va rugam sa ne sunati la 0790.536.694

Va mai recomandam sa urmariti un alt video de prezentare a activitatii noastre

 

Ne puteti urmari si pe Facebook aici