Titlu proiect: Modernizarea si cresterea capacitatii de productie a SC ELITE SURFACE SYSTEMS SRL, prin achizitia de utilaje si echipamente performante, pentru executia sistemelor de pardoseli pe baza de rasini sintetice

Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Prioritatea de investiții 2.1– Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Valoarea totală a proiectului (lei): 587.448,61 lei.

Suma nerambursabilă solicitată (lei): 393.626,10 lei.

Data de începere a proiectului (zz/ll/aaaa): 10/08/2016.

Data finalizării proiectului (zz/ll/aaaa): 30/06/2018.

Denumire beneficiar: SC ELITE SURFACE SYSTEMS SRL
Loc de implementare: Orasul Breaza, județul Prahova.
Adresa: Orasul Breaza, Cartier Nistoresti, DN1, Km. 103, incaperea nr. 7 din parter si incaparea nr. 2 din parter, judetul Prahova, telefon +40 216 670 887, fax +40 216 670 887, e-mail office@pardoseli-elite.ro.
Obiectivul general al proiectului:
Obiectivul general al proiectului Obiectivul general al proiectului vizeaza consolidarea pe piata si imbunatatirea competitivitatii economice a S.C. ELITE SURFACE SYSTEMS S.R.L, prin reducerea timpului de executie, cresterea calitatii si diversificarea gamei de servicii oferite, precum si cresterea numarului de clienti, contribuind asfel la indeplinirea obiectivelelor generale stabilite in cadrul societatii. Scopul proiectului Prin proiect se urmareste consolidarea pe piata si imbunatatirea competitivitatii economice a S.C. ELITE SURFACE SYSTEMS S.R.L., prin imbunatatirea serviciilor constand in lucrari de aplicare de pardoseli pe baza de rasini sintetic, domeniu de activitate aferent codului CAEN 4333 – Lucrari de pardosire si placare a peretilor, domeniu identificat in Lista domeniilor de activitate eligibile (conform Ordinului ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 760/25.05.2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020).
Obiective specifice ale proiectului:
1. Cresterea cifrei de afaceri cu cel putin 25% fata de anul 2015, in anul urmator anului de finalizare a implementării proiectului
2. Creșterea numărului mediu de salariați
3. Cresterea capacitatii de executie de lucrari
Indicatori:
Creșterea numărului mediu de salariați, investitia propune cresterea numarului mediu de salariati in faza de operare a investitiei prin crearea a 5 noi locuri de munca dupa cum urmeaza: 1 post in cadrul departamentului de vanzari si 4 posturi de executie (1 sef de echipa si 3 muncitori). Cresterea cifrei de afaceri cu cel putin 25% fata de anul 2015, in anul urmator anului de finalizare a implementării proiectului Investitia va contribui la asigurarea cresterii cifrei de afaceri prin scurtarea timpilor de lucru, cresterea calitatiii serviciilor oferite, diversificarea serviciilor si cresterea numarului de clienti. Cresterea capacitatii de executie de lucrari In urma achizitionarii echipementelor/utilajelor mentionate in cadrul proiectului, cat si prin suplimentarea numarului de angajati care se vor ocupa de executia lucrarilor, va creste in mod automat si capacitatea de executie a lucrarilor.

„Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriul pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei”.

„Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
www.fonduri-ue.ro
www.inforegio.ro